Rollit - enkelsidig kassett på fot
Rollit - enkelsidig kassett på plattform
Rollit - dubbelsidig
2 kassetter på plattform
Rollit XL
enkel / dubbelsidig
Rollit - Profilstång
Trekant / Kvadrat
Rollit - Profilstång
rak upphängning
Rollit - Golvställ
Rollit - Profilstång
Trekant / Kvadrat -stående
Rolldown
Rolldown S
Rollit Disk
Säljstödmaterial
Distribution
HemDistribution
 
CADORIT
Box 22083, 504 11 Borås
Tel. 033-20 15 40, Fax 033-20 16 40
www.cadorit.com
info@cadorit.com